Minustako vapaapalokuntalainen?

Tämä ohje on päivitetty 14.4.2017

Kuusamon VPK:ssa Kuusamossa tai Rukalla

 • saat mahdollisuuden auttaa muita, hyvää mieltä ja mahdollisuuden osallistua monipuoliseen, tasokkaaseen pelastusalan koulutukseen.
 • olet osa mukavien, samanhenkisten, koulutettujen vapaaehtoisten tiiviiksi hioutunutta porukkaa.
 • osallistut toimintaan omien aikataulujesi sallimissa rajoissa. Toki kannattaa huomioida, että auttaminen on koukuttavaa puuhaa ja ”veparina” toimimisesta muodostuu helposti omanlaisensa elämäntapa!

kuusamo_pelastuslaitos_kalusto_lentokentalla_l1000.jpg

Tarkempaa tietoa pelastushenkilöstön koulutuksesta

Käytännössä vapaapalokuntaan liittyminen etenee seuraavasti:

1) Kuusamon VPK:n jäseneksi hakevan henkilön haastattelu

 • Jäseneksi haluava täyttää jäsenhakemuksen Kuusamon VPK:n sivuilla.
 • Jos jäseneksi haluavalla on suosittelijoita Kuusamon tai Rukan VPK:ssa, suosittelija ottaa yhteyttä Kuusamon puheenjohtajaan Markku Ruonioon tai sihteeriin Ari Isokääntään.
 • Markku tai Ari sopivat haastatteluajan asianomaisten kesken. Haastatteluun osallistuvat Markku tai Ari, Kuusamon pelastuslaitoksen palomestari, kyseisen aseman (Kuusamo tai Ruka) yksikönjohtaja ja jäseneksi hakeva henkilö.
 • Hakijasta teetetään SUPO:n suppea turvallisuusselvitys.
 • Jos haastattelun ja turvallisuusselvityksen myötä jäseneksi hakeva henkilö katsotaan soveltuvaksi vapaapalokuntaan, Kuusamon VPK:n hallitus hyväksyy hänet jäseneksi.
 • Jäseneksi hyväksyttyä henkilöä kutsutaan tässä vaiheessa sammutusmiesharjoittelijaksi.

2) Sammutussitoumus & varusteet

 • Sammutusmiesharjoittelija saa käyttöönsä sammutusasun väliasuineen; sammutusmiesharjoittelija toimittaa yksikönjohtajalle asua varten seuraavat kokotiedot: takki, housut, kengät, hanskat. Asun luovuttava Kuusamon paloaseman varustevastaava täyttää varustekortin, ja sammutusmiesharjoittelija saa asun käyttöönsä varustekortin allekirjoituksella.
 • Harjoittelujakso kestää muutaman kuukauden ja sen aikana harjoittelija suorittaa kuntotestin ja käy lääkärintarkastuksessa.
 • Sammutusmiesharjoittelija täyttää sammutussitoumuksen ja toimittaa sen yksikönjohtajalle; lomakkeita löytyy kultakin asemalta.

3) Palokuntien peruskoulutus

 • Sammutusmiesharjoittelijan koulutus (sammutustyökurssi) tapahtuu uuden oppimisympäristön tukemana itseopiskeluna, palokunnassa suoritettavana harjoitteluna ja lähiopetuksena.
 • Palokunnassa suoritettava harjoittelu tehdään lähtökohtaisesti osana viikkoharjoituksia ja tarvittavilta osin yksikönjohtajan tai Kuusamon paloaseman vakinaisen henkilöstön toimesta (sammutusmiesharjoittelija sopii itse harjoittelun ajankohdat viimeksi mainituilta osin).
 • Sammutustyökurssin aiheet: palokunta yleisesti, työturvallisuus, ajoneuvot ja kalusto, viestivälineet, hätäensiapu, ajoneuvopumput ja ruiskut, hengityssuojaimet, armatuurikalusto, tikaskalusto, sammutteet, valaisinkalusto, naru- ja köysikalusto, pelastus- ja raivausvälineet, toimintaohjeet.
 • Kurssin hyväksytysti suorittanutta henkilöä kutsutaan nimellä nuorempi sammutusmies. Hän toimii osana Kuusamon VPK:n Kuusamon tai Rukan sammutusosastoa (tuttavallisemmin Kuusamon tai Rukan VPK:ta).
 • Peruskoulutuksen muita kursseja ovat: savusukelluskurssi, turvallisuusviestintäkurssi, ensivastekurssi, pelastustyönkurssi ja pintapelastuskurssi. Nuoremman sammutusmiehen toivotaan osallistuvan näille kursseille mahdollisimman pikaisesti; lisätietoja kursseista saa Kuusamon paloaseman koulutusvastaavalta. Rukan sammutusosastossa toimiville edellä mainituista ensivastekurssi (EVY-kurssi) on erityisen tärkeä, sillä Rukan sammutusosaston tehtävistä merkittävä osa on EVY-tehtäviä. Samoin savusukelluskurssi on tärkeä (ennakkovaatimuksena palokuntien kuntotestin savusukellukseen vaaditun minimin ylittäminen).
 • Kursseilla opittuja taitoja pidetään yllä ja päivitetään viikkoharjoituksilla, joita on 20-25 kertaa vuodessa. Sammutusosaston jäsenten läsnäolominimi on 25 % ja tavoiteltava taso on vähintään 50 %.

kuusamon_vpk_seppo_heikkala_paloalan_tinalautanen_09_w1000.jpg


Kuusamon vapaapalokunnan sammutusosastot

Kaikki sammutusosastot harjoittelevat oman ns. viikkoharjoitussuunnitelmansa mukaan, kunkin osaston erityispiirteet ja painopisteet huomioiden. Osa harjoituksista on yhteisiä.

Kuusamon sammutusosasto

Kuusamon sammutusosasto toimii Kuusamon keskustassa ns. pääpaloasemalla. Pääpainopiste on sammutus-, tieliikenneonnettomuus- ja myrskyvahinkotehtävissä päätoimisia palomiehiä avustaen. Kuusamossa toimii myös aktiivinen nuoriso-osasto.

Rukan sammutusosasto

Palo- ja pelastustoimen sekä kiireellisen ensihoidon (ensivaste) ensilähtö suositulla Rukan matkailualueella on pääsääntöisesti Rukan sammutusosaston varassa; päätoimiset palomiehet tai ensihoitajat saapuvat Kuusamosta 15-20 minuuttia myöhemmin. Vuosittain Rukan sammutusosastolla on noin 150 hälytystä, joista arviolta 25 % on paloihin tai paloilmoituksiin liittyviä tehtäviä, 20 % ensivastetehtäviä (ensihoito) ja 15 % liikenneonnettomuuksia. Rukalla toimii alle 10 aktiivista sammutusmiestä (joista osa on naisia), ja uusia vapaaehtoisia kaivataan joukkoon!

kuusamon_vpk_logo_l500.png