Koillismaan Leader parantaa sopimuspalokuntien lähtövarmuutta

Koillismaan Leader on myöntänyt rahoituksen Koillismaan Lähtövarmuus 2017 –hankkeelle. Tarkoituksena on saada lisää palokuntien jäseniä sammutusauton kuljettajiksi ja varmistaa, että tarvittavat resurssit ovat hälytyksen tullessa saatavilla. Hanke koostuu neljän paloaseman (Kuusamo, Ruka, Taivakoski, Posio) neljäntoista sopimuspalokuntalaisen kouluttamisesta C-ajo-oikeudelle.

- Erityisen hankala tilanne on Rukalla, jossa vain noin puolella palokuntalaisista on enää sammutusauton ajamiseen oikeuttava ajokortti. Esimerkiksi viime vuonna Rukalla noin joka neljänteen hälytykseen ei saatu C-kortillista kuljettajaa, kertoo Koillismaan lähtövarmuus 2017 hankkeen perustaja ja vetäjä Ari Isokääntä. Palokuntien lähtövarmuuden parantamiseksi tulisi jokaisella hälytysosastolaisella olla sammutusauton kuljettamiseen vaadittava pätevyys. Samalla voidaan tehtävät jakaa muiden pätevyyksien (esim. savusukellus) osalta järkevämmin.

Valtakunnallinen ongelma
Sammutusauton ajaminen edellyttää kuljettajalta C-ajokorttia. Nykyään yhä harvempi suorittaa C-kortin, ellei suoraan hakeudu kuljetusalalle. Vanhenevan kaartin jäädessä pois sopimuspalokuntien toiminnasta on nähtävissä, että lähitulevaisuudessa C-kortittomuus nousee isoksi uhaksi palokuntien lähtövarmuudelle. Tilanne on valtakunnallinen, ei vain hankkeessa mukana olevia sopimuspalokuntia koskeva.

- Valtakunnallisesti on tullut viestiä, että pelastuslaitokset eivät halua rahoittaa sopimuspalokuntalaisten ajokortteja. Myöskin VPK-yhdistysten korvaukset ovat sen verran pieniä, että niistä kortteja on hankala rahoittaa. Yksittäiselle sopimuspalokuntalaiselle reilun 1500 euron kustannus on puolestaan usein liian suuri henkilökohtainen investointi. Siksi Koillismaan Leaderin 90-prosenttinen tuki koulutushankkeelle on erityisen merkittävä, kiittelee Kuusamon VPK:n päällikkö Ari Isokääntä.

Tavoitteena on saada kaikki Kuusamon (Kuusamo ja Ruka), Taivalkosken ja Posion sopimuspalokuntien hälytysosastolaiset koulutettua ajamaan sammutusautoa vuoden 2017-2018 aikana. Projektin jälkeen Kuusamon VPK:lla on 8, Taivalkosken VPK:lla 4 ja Posion VPK:lla 2 uutta C-kortillista jäsentä.

- Tämän hankkeen jälkeen saamme toivottavasti myös Rukalla 100-prosenttisen varmuuden siitä, että sammutusautolle löytyy tarvittaessa kuljettaja, kiittelee Kuusamon VPK:n päällikkö Ari Isokääntä rahoituspäätöstä.

- Vastaava lähtövarmuushanke on tietääkseni toteutettu Suomessa aiemmin vain kerran. Sain Savonrannan VPK:lta loistavaa taustatietoa hankehakemuksen rakentamiseksi. Tästä avusta kiitollisena olen luonut mallihakupaketin, jonka avulla muutkin sopimuspalokunnat voivat helpommin hakea tukea omalla Leaderalueellaan, kertoo Isokääntä.

Kuusamon V.P.K. R.Y. suorittaa palo- ja pelastustehtäviä, ensivastetehtäviä sekä öljyntorjuntatehtäviä sisäministeriön ohjeiden mukaisesti ja Oulu-Koillismaan Pelastusliikelaitoksen kanssa solmitun palokuntasopimuksen pohjalta Kuusamon ja Rukan paloasemilla. Hankkeessa ovat mukana myös Taivalkosken ja Posion VPK:t. Näillä sopimuspalokunnilla on neljällä paloasemalla vuosittain yhteensä lähes 500 hälytystehtävää.

Lisätietoja hankkeesta:
Ari Isokääntä
Palokunnan päällikkö
Kuusamon VPK ry.
Puh. 0500 – 684 836
ari.isokaanta@gmail.com