Kuusamon VPK:n nuoriso-osasto

Kuusamon VPK:n nuoriso-osastossa järjestetään harrastustoimintaa 12-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Jokainen nuorisotoimintaan osallistuva saa valmiuksia ja taitoja toimia arkielämän yllättävissä tilanteissa. Nuoret kokoontuvat viikoittain harjoituksiin, joissa opitaan palomiestaitojen lisäksi myös monia yleishyödyllisiä taitoja, kuten ansiapua ja alkusammutusta.

Lapsi ja nuori ovat palokuntanuorisotyössä keskipisteenä. Lasten ja nuorten tulee viihtyä toiminnassa ja kokea onnistumisen riemua. Palokuntanuorten arvoina ovat tasapuolisuus, välittäminen, turvallisuus, vastuu ja luotettavuus. Palokuntanuori arvostaa ja huomioi toisia, osaa ja uskaltaa toimia erilaisissa tilanteissa ja on luotettava ja vastuuntuntoinen.

Palokuntanuorten toiminnan tavoitteena on tukea nuorten kehittymistä itsenäisiksi, itseensä luottaviksi ja yhteistoimintaan pystyviksi. Nuorille pyritään antamaan valmiudet toimia itsenäisesti, oikein ja turvallisesti kaikissa tilanteissa siten, että ihmishengen pelastaminen on erityisenä painopisteenä. Toiminnassa pyritään herättämään ja edistämään myönteistä asennoitumista turvallisuudesta huolehtimiseen ja turvallisuusasioiden edistämiseen.

Kuusamon VPK:n nuoriso-osasto kokoontuu syys- ja kevätkausille laaditun harjoitussuunnitelman mukaisesti Kuusamon paloasemalla. Mikäli perheesi lapsi tai nuori haluaa mukaan toimintaan, ota yhteyttä: kuusamonvpk@hotmail.com. Uusi ryhmä aloittaa aina syksyisin (elokuulta alkaen).

Kuusamon VPK:n nuoriso-osasto harjoituksissa